Het team

“Maatwerk is belangrijk”

Gerta Stenfert

Geregistreerd en gecertificeerd jobcoach en medeoprichter van PS Dát werkt!

“Iedereen moet de mogelijkheid krijgen om naar zijn of haar vermogen te werken!”

Ineke van Woerkom

Geregistreerd en gecertificeerd jobcoach en medeoprichter van PS Dát werkt!

Tim Havelaar

Mijn naam is Tim Havelaar

Ieder mens is anders, heeft een eigen verhaal, kent uiteenlopende talenten en onvermoede kwaliteiten. Samen met jou ga ik in gesprek over wat jouw drijfveren zijn en wat je wilt bereiken. Jouw wensen zijn het uitgangspunt, ik luister met inlevingsvermogen naar je levensgeschiedenis en je doelen en voeg daar nog wat suggesties mijnerzijds aan toe (zoals talenten die ik meen bij je te zien en die je zelf wellicht nog niet voor mogelijk houdt). Naast open, eerlijk en nieuwsgierig ben ik ook kritisch, realistisch en bovenal praktisch, iets moet (op termijn) wel haalbaar zijn. Hier ben ik vooraf graag duidelijk in, om teleurstelling achteraf te voorkomen. Je helpt iemand soms beter op weg door een spiegel voor te houden. Om je te activeren sta ik naast je, toon interesse, breng structuur aan en zorg dat je je gesteund voelt als je activiteiten gaat ontplooien, ‘dingen gaat doen’.

We gaan samen op weg, jouw doel tegemoet, volgens een vooraf (globaal) uitgestippelde route én laten ons verrassen door wat ons pad kruist, we onderzoeken onvoorziene mogelijkheden als er zich kansen aandienen. Jij bepaalt het tempo, ik geef je ruimte of een duw in de goede richting als je stil dreigt te vallen, het even niet weet of steun zoekt na een eventuele tegenslag. Om jouw doel te behalen zet ik zo nodig mijn netwerk in.

Ik doe dit werk inmiddels ruim 12 jaar (heb daarnaast nog ervaring in de personeelsbemiddeling en commerciële dienstverlening) en ben door cliënten gedreven, betrokken, enthousiast en vasthoudend genoemd, maar één ding is zeker: als ik voor iets of iemand ga, dan doe ik dat met hart en ziel!

Gerrita Huisman

Elk mens is origineel en zeldzaam. Laat je uniekheid maar zien!

Mijn naam is Gerrita Huisman, ik ben een optimistisch, geduldig mens met een luisterend oor. Ik vind het belangrijk dat een ander zich gezien, gehoord en begrepen voelt. Vanuit veiligheid en vertrouwen gaan we samen aan de slag om het beste uit jou te halen.

Als re-integratiemanager/verzuimadviseur heb ik vele arbeidsongeschikte mensen begeleid. Zowel de eerste 2 ziektejaren, als de WGA en ziektewet dossiers. Ik heb ervaren dat als mensen open staan voor begeleiding er veel mogelijk is.

Sinds 2016 werk ik als zelfstandig holistisch coach en begeleid ik mensen met stress, burn-out, SOLK (onverklaarbare klachten) en chronische pijn.

Daarnaast werk ik als vrijwilliger bij Gevangenenzorg Nederland. Naast bezoek aan gedetineerden en achterblijvers verzorg ik hersteltrainingen voor gedetineerden.

Heel blij ben ik dat ik mijn kennis en expertise nu ook mag inzetten bij PS Dat werkt!

Ria Woudenberg

Mijn naam is Ria Woudenberg.

Na jarenlang op een personeelsafdeling te hebben gewerkt ben ik sinds januari 2018 bij PS Dat werkt! in dienst.
Ik vind het prettig om mijn administratieve skills in deze sociale organisatie toe te passen. Ik denk dat ik met mijn vaardigheden zoals zorgvuldigheid en een gestructureerde manier van werken PS Dat werkt! goed op administratief gebied kan ondersteunen. Dat ik als administratief medewerkster deel uit mag maken van deze organisatie vind ik een voorrecht en een uitdaging.

Ik vind het geweldig om te helpen en te ondersteunen bij werk dat gericht is op de groei en ontwikkeling van mensen.

Een eerste stap begint met praten!

En een kopje koffie natuurlijk!

Neem contact met ons op en we maken een afspraak, een gesprek levert altijd iets op.