“Iedereen moet de mogelijkheid krijgen om naar zijn of haar vermogen te werken!”

Ineke van Woerkom

Geregistreerd en gecertificeerd jobcoach en medeoprichter van PS Dát werkt!

Ineke van Woerkom en Gerta Stenfert zijn beiden trajectbegeleider en gecertificeerd en geregistreerd jobcoach. In 2014 hebben zij samen PS Dát werkt! opgericht. PS dát werkt! biedt diensten aan op het gebied van Re-integratie, (job)coaching en training.

Hun achtergrond komt in grote lijnen overeen. Beiden hebben ze ruime ervaring op het gebied van commerciële dienstverlening. Allebei in diverse beroepen en branches, maar altijd nauw betrokken bij mens en organisatie. Dit heeft hen ook geïnspireerd om rond hun 40e een nieuwe weg in te slaan. Gedreven door hun interesse in mens en arbeid rondden zij vlak na elkaar de studie Personeel en Arbeid af aan het Saxion College te Deventer.

Beiden vonden een werkplek binnen de re-integratie en enige tijd later werden ze collega’s in de functie van jobcoach bij een groot landelijk re-integratie bureau. Zij verzorgden hier met name UWV trajecten vanuit de gunning voor de Wajong, maar voerden ook IRO’s, jobcoachtrajecten en opdrachten vanuit de ziektewet/arbo en de WIA uit. Als team werkten zij ruim 5 jaar samen in de regio Apeldoorn, Zutphen en Deventer. Samen ontwikkelden ze een eigen visie op de dienstverlening aan hun doelgoep.

Nu ze gestart zijn als eigen organisatie kunnen zij ook zelf meer richting geven aan hun visie op de dienstverlening. Denken in hokjes en stigmatisering past niet bij Ineke en Gerta. In feite is iedereen gelijk maar ook weer zo anders. Diversiteit maakt het interessant. Gerta en Ineke kijken naar de persoon met wie ze in contact komen. Vanuit oprechte interesse zijn ze nieuwsgierig naar de mens achter het waarneembare gedrag. “ Aandacht doet alles groeien” Ze benaderen anderen met een houding waaruit gelijkwaardigheid en respect spreekt. In samenspraak met de ander onderzoeken ze wat de ander nodig heeft maar ook waar hij verwacht tegenaan te kunnen lopen. Ineke en Gerta gaan altijd uit van de wensen van de klant, of dit nu een werkgever is of iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt. “ Zij maken kwaliteit persoonlijk!”

Door gebruik te maken van motiverende- en oplossingsgerichte gesprekstechnieken streven ze ernaar om mensen zelf in beweging te laten komen. Zij vinden het belangrijk dat iemand zijn eigen mogelijkheden leert ontdekken. Niet op de bank, maar bijvoorbeeld op een stageplek, als regulier werk nog een stap te ver

is. Beiden leggen de prioriteit bij het zo snel mogelijk, maar wel doeltreffend plaatsen van een kandidaat. Zowel Gerta als Ineke hebben ervaring als affiniteit met het begeleiden van mensen met psychische- of aan autisme verwante beperkingen ten aanzien van werk.

Ze zien zichzelf als de pijlers van de brug tussen de mensen met een afstand tot (ander) werk en de werkgevers. Niet bepalend maar wel ondersteunend. Vanuit de positieve en optimistische instelling dat er voor iedereen ook (ander) werk te vinden of te creëren is. Het is hun missie om op een vlotte maar tegelijkertijd ook respectvolle en integere manier de juiste match te vinden, te maken en te behouden tussen (toekomstige) werknemers en werkgevers.

Andere motto’s:
Iedereen heeft talent en mogelijkheden”

“Er is werk voor iedereen”

Wij vinden het een voorrecht om te mogen verbinden en te ondersteunen”

Met hun mix aan competenties op het gebied van personeelsbeleid, wet- en regelgeving, studie- en loopbaanbegeleiding en hun ervaring als jobcoach zijn ze voor werkgevers een professionele gesprekspartner die mee kan denken over personeelszaken. Met name op het gebied van arbeid en gezondheid en de inzetbaarheid van mensen met een arbeidsbeperking zijn ze van toegevoegde waarde voor organisaties.

PS Dát werkt!
begeleidt klanten met een WIA, Wajong, Zw arbo, WWB en WSW geïndiceerden die voor begeleid werken in aanmerking komen.

PS Dát werkt!
is gespecialiseerd in het begeleiden van klanten met psychische- of aan autisme verwante beperkingen.

Een eerste stap begint met praten!

Neem contact met ons op en we maken een afspraak, een gesprek levert altijd iets op.